9. 11. 2010, 18:00
DU/DPK – Galerie G99
Jan Žalio: Shock wave, výstava
Kurátoři, architektonické řešení: Filip Cenek a Tereza Sochorová

Dokumentace výstavy zde.

Výstava objektů animace a rozanimovaných kreseb bývalého ošetřovatele, zahradníka, restaurátora památek a udržbáře jednoho skotského hotelu. Zahájení (bez úvodního slova) v úterý 9/11 2010 v 18:30 performancí Jana Šrámka a Filipa Škubala. Připravil kolektiv Fiume (Filip, Tereza, Honza). Produkce Barbora Šedivá. Poděkování Paul Lerch, Kabinet video FaVU.

Shock wave je plocha nespojitosti vyznaÄŤujĂ­cĂ­ se náhlou, diskrĂ©tnĂ­ zmÄ›nou vlastnostĂ­ prostĹ™edĂ­, v nÄ›mĹľ se šíří. Vzniká napĹ™. tehdy, kdyĹľ se vÄ›c, nebo porucha pohybujĂ­ prostĹ™edĂ­m vÄ›tší rychlostĂ­, neĹľ se o tom mohou v danĂ©m prostĹ™edĂ­ pohybovat informace. MĂ©dium v blĂ­zkosti poruchy pak nestihne reagovat a „uhnout z cesty“. — Shock wave, tak jako kaĹľdá vlna, nese energii. DĹŻleĹľitĂ© je, Ĺľe ji nese stĹ™edem mĂ©dia, ve kterĂ©m se pohybuje, nezáludnÄ›, a Ĺľe má nelineárnĂ­ a neopakovanĂ˝ charakter. I kdyĹľ stojĂ­me přátelsky a blĂ­zko (jejĂ­ energie se ztrácĂ­ relativnÄ› rychle se vzdálenostĂ­), pĹ™ekvapuje intenzitou. — ÄŚastĂ˝m zpĹŻsobem jejĂ­ho vzniku je zostĹ™ovánĂ­ obyÄŤejnĂ˝ch vln. Na hlubokĂ©m moĹ™i má vlna výšku nÄ›kolik centimetrĹŻ, pĹ™i pobĹ™eží se zostĹ™ovánĂ­m (samofokusacĂ­) zvedá aĹľ do výšky našich oÄŤĂ­. MĂ­t moĹ™e v oÄŤĂ­ch znamená stát na anglickĂ©m pobĹ™eží se zahradnĂ­kem, nechávajĂ­cĂ­m mĂ­sto pro přátelstvĂ­, kterĂ© by ve francouzskĂ© zahradÄ› nevyrostlo. ObyÄŤejná práce, obyÄŤejnĂ© přátelstvĂ­. Tiše pÄ›stovanĂ˝ humor, bouĹ™ky jen nárazovÄ›. OĹľivujeme, animujeme; na nic neÄŤekáme, hodinky nosĂ­me namĂ­sto bubnu. (…) He gave us a cheery shock wave. Zamával, odříkal domácĂ­ haiku o zajĂ­ci s uchem netopĂ˝ra, soustĹ™edÄ›nÄ›, jako kaĹľdodennĂ­ terapii, která rozmaÄŤká i kámen (litotripse). DobrodruĹľstvĂ­, za kterĂ© mu dÄ›kujeme. — F/T

&

Jan Šrámek & Filip Škubal: Bez názvu, audiovizuální performance
Doprovodný program vernisáže, 15 min.

Krátká audiovizuální performance je prvním společným živým vystoupením vizuálního umělce Jana Šrámka (VJ Kolouch) s hudebníkem Filipem Škubalem (Strangelet, Unclean).

Cryoworks
VJ Kolouch portfolio